avlyssning

(wiretapping) – avlyssning eller inspelning av telefon­samtal utan att sändare och mottagare är informerade om att det sker. Ordet avlyssning används ibland också när det gäller skriftlig kommunikation, men ett mer precist ord är avläsning, se särskilt hemlig dataavläsning. – Juridiskt används avlyssning om sådan avlyssning som görs av polisen mot någon som är misstänkt för brott. Det måste godkännas av domstol. – Av­lyss­ning som görs av säkerhets­tjänst eller militär kallas formellt för signal­spaning, och man säger då att man uppfångar (på engelska: intercept) meddelanden. – Lagen skiljer mellan avlyssning och övervakning av telefonsamtal. – Se också eavesdropping.

[avlyssning] [juridik] [personlig integritet] [ändrad 12 november 2019]