avlyssning

(wiretapping) –– att lyssna på eller spela in telefon­samtal utan att sändare och mottagare är medvetna om det. Ordet avlyssning används ibland också när det gäller datakommunikation, men ett mer precist ord är avläsning, se särskilt hemlig dataavläsning. – Juridiskt används avlyssning om sådan avlyssning som görs av polisen mot någon som är misstänkt för brott. Det måste god­kännas av domstol. – Av­lyss­ning som görs av säkerhets­tjänst eller militär kallas formellt för signal­spaning, och man säger då att man upp­fångar (engelska intercept) meddelanden. –– Lagen skiljer mellan av­lyss­ning och över­vak­ning.

[avlyssning] [juridik] [personlig integritet] [ändrad 24 april 2017]