identitet

ett namn och en bakgrund (historia) som kan knytas till en bestämd person. – I tekniska system är en identitet ett sär­skilj­ande namn (användar­namn) eller annan beteck­ning, till exempel personnummer, som tilldelas en, och endast en, bestämd an­vänd­are, oftast i kom­bi­na­tion med lösen­ord. Man talar om identitetsbeteck­ning. Att identi­fiera sig är att uppge en identitetsbeteckning. Att sedan visa att man verkligen är den person som identitetsbeteckningen gäller kallas för att autentisera.

[identitet] [ändrad 11 februari 2018]