identitet

  1. – ett namn och en bakgrund (historia) som kan knytas till en bestämd person. – I tekniska system är en identitet ett sär­skilj­ande namn (användar­namn) eller annan beteck­ning, till exempel personnummer, som tilldelas en, och endast en, bestämd an­vänd­are, oftast i kom­bi­na­tion med lösen­ord. Man talar om identitetsbeteck­ning. Att identi­fiera sig är att uppge en identitetsbeteckning. Att sedan visa att man verkligen är den person som identitetsbeteckningen gäller kallas för att autentisera;
  2. – i andra sammanhang: egenskaper och attribut som knyter en person till en grupp eller gemenskap. Personen är svensk, programmerare, lajvare… I denna betydelse är poängen med identiteten att man inte är ensam om den.

[identitet] [ändrad 2 november 2018]