avläsning

  1. dataavläsning – hemlig avläsning av data som bearbetas i en dator eller överförs på internet eller i andra nätverk. Det kallas ofta också för av­lyss­ning, men det ordet är uppenbarligen inte sakligt rätt. – Läs också om hem­lig dataavläsning;
  2. – allmänt inom it: uppfångande av information i någon form, eventuellt också med igenkänning. En hårddisk läser av en fil, en skanner läser av det som finns på ett papper, maskinläsning kan också omvandla text på ett papper till maskinläsbar text, kroppsavläsning (biometri) läser av män­ni­sko­kropp­ens egenskaper.

[avläsning] [data] [språktips] [övervakning] [ändrad 20 november 2017]