Moblin

ett avvecklat Linux-baserat operativ­system för smarta mobiler, numera del av Tizen. – Moblin stod för Mobile Linux. Egent­ligen var det namnet på hela pro­jektet: ut­veck­lings­platt­form, operativ­system och appli­ka­tioner. Projektet Moblin på­börja­des 2007 av Intel, och över­läts i april 2009 till Linux Foundation (se pressmeddelande). 2010 beslöt Intel att Moblin skulle gå upp i operativ­systemet Meego†, som Intel då ut­veck­lade till­sammans med Nokia. Meego har sedan dess i sin tur gått upp i Tizen.

[linuxdistributioner] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 24 november 2022]