Nokia

ett finländskt företag som till­verkar ut­rustning för tele- och datakommunika­tion. – Nokia var på 1990‑talet och 00‑talet världens största till­verkare av mobil­telefoner. Det trängdes sedan undan, dels av Apple med iPhone, dels av smarta mobil­er med operativsystemet Android, främst från Samsung. – Nokia till­känna­gav i februari 2011 att företaget skulle sam­arbeta med Microsoft om an­vändning av Windows Phone†, och 2013 sålde Nokia hela sin mobiltele­fon­verk­sam­het till Microsoft. I oktober 2014 blev det känt att Micro­soft skulle sluta använda Nokia som varumärke för smarta mobiler. Det er­sattes med Lumia†. (Men Micro­­soft sålde samtidigt mobil­tele­foner med operativ­systemet Android under varu­märket Nokia X†.) Och i maj 2016 beslöt Microsoft att lägga ner all till­verk­ning och försäljning av mobiltelefoner. – Något tidigare blev det känt att det finländska företaget HMD Global hade skrivit kontrakt med Nokia om att tillverka och sälja mobiltelefoner med Android under varumärket Nokia. – Nokia hade på 1990‑talet en ledande roll i utvecklingen och användningen av operativsystemet Symbian† för smarta mobiler, men Symbian är numera avvecklat. – Nokia tog på 1980‑talet över den svenska dator­till­verkaren Luxor† och dess datorserie ABC†, men la ner tillverkningen efter något år. – Före­­taget Nokia finns alltså kvar, trots affären med Microsoft, och det tillverkar utrustning för tele- och data­­kommu­ni­ka­tion. – Nokia Net­­works är sedan 2006 en sammanslagning av Nokias och Siemens divisioner för tele- och datakommu­ni­ka­tion. Numera domineras det av Nokia. – Nokia lade i april 2015 ett bud på att köpa Alcatel-Lucent för 15,6 miljarder euro i Nokiaaktier. Köpet blev klart i januari 2016. – Före­­taget Nokia var en gång i tiden en gummifabrik i staden Nokia i sydvästra Finland. I början av 1990‑talet delades före­taget upp. Tillverkaren av bil­däck och gummi­stövlar tog då namnet Nokian. – Läs mer på nokia.com.

[datakommunikation] [företag] [mobilt] [ändrad 19 juni 2019]

Dagens ord: 2014-10-27