Nokia

finskt företag som till­verkar ut­rustning för tele- och data­kommu­ni­ka­tion. – Nokia var på 1990‑talet och 00‑talet världens största till­verkare av mobil­telefoner. Det trängdes sedan undan, dels av Apple, dels av smarta mobil­er med Android, främst från Samsung. – Nokia till­känna­gav i februari 2011 att före­taget skulle sam­arbeta med Micro­­­soft om an­vändning av Windows Phone, och 2013 sålde Nokia hela sin mobil­tele­fon­verk­sam­het till Micro­soft. I oktober 2014 blev det känt att Micro­soft skulle sluta an­vända Nokia som varu­­­märke för smarta mobiler. Det er­sattes med Lumia. (Men Micro­­soft sålde också mobil­tele­foner med operativ­systemet Android under varu­märket Nokia X.) Och i maj 2016 beslöt Microsoft att lägga ner all till­verk­ning och försäljning av mobiltelefoner. – Något tidigare blev det känt att det finska företaget HMD Global hade skrivit kontrakt med Nokia om att tillverka och sälja mobil­tele­foner med Android under varumärket Nokia. – I november 2014 lanserade Nokia en surf­platta med Android, Nokia N1 (länk). –– Nokia hade på 1990‑talet en ledande roll i utvecklingen och an­vänd­ningen av operativ­systemet Symbian† för smarta mobiler, men Symbian är numera avvecklat. – Nokia tog på 1980‑talet över den svenska dator­till­verkaren Luxor† och dess dator ABC†, men la ner till­verk­ningen efter något år. – Före­­taget Nokia finns alltså kvar, trots affären med Micro­soft, och det till­verkar ut­rustning för tele- och data­­kommu­ni­ka­tion. – Nokia Net­­works är sedan 2006 en samman­slagning av Nokias och Siemens divisioner för tele- och data­­kommu­ni­ka­tion. Numera domineras det av Nokia. – Nokia lade i april 2015 ett bud på att köpa Alcatel-Lucent för 15,6 miljarder euro i Nokiaaktier. Köpet blev klart i januari 2016. –– Före­­taget Nokia var en gång i tiden en gummi­fabrik i staden Nokia i syd­västra Finland. I början av 1990‑talet delades före­taget upp. Till­verkaren av bil­däck och gummi­stövlar tog då namnet Nokian. – Läs mer på nokia.se.

Dagens ord: 2014-10-27