Meego

ett avvecklat Linux-baserat operativsystem för smarta mobiler. – Meego utvecklades av Intel och Nokia i samarbete. Meego gick 2012 upp i ett nytt pro­jekt, Tizen. – Meego till­känna­gavs i början av 2010 som en sammanslagning av Intels Moblin† och Nokias Maemo†. Version 1.0 släpptes i maj 2010. Meego skulle användas på många slags hand­hållna och bär­bara apparater. Att projektet skulle gå upp i Tizen beslöts 2012. – Några av utvecklarna av Meego har sedan dess grundat företaget Jolla och vidareutvecklat Meego till ett nytt operativ­system, Sailfish. – Läs också om Mer†, som också byggde på Meego.

[linuxdistributioner] [mobilt] [nerlagt] [ändrat 4 september 2017]