Linux Foundation

en stiftelse som vill sprida, standardisera och vidare­ut­veckla Linux. – Linux Foundation grundades 2007 med aktivt stöd från företag som dåvarande Hewlett‑Packard†, IBM, Intel och Oracle. Stiftelsens mål ut­trycks ibland ironiskt som att hålla Linus Tor­valds a­nställd. – Stif­telsen har inga rättigheter till namnet Linux – det tillhör Linus Torvalds genom Linux Mark, som samarbetar nära med stiftelsen. – Se linuxfoundation.org.

[linux] [stiftelser] [ändrad 4 juni 2020]