nätvandring

det att vuxna besöker sociala medier för att stävja trakasserier som nätmobbning. – Idén har utvecklats av Motala kommun i sam­arbete med Fryshuset i Stockholm (länk). – Ordet anspelar på natt­­vandring (det att vuxna går omkring utomhus på nätterna för att ha koll på ung­domarna). Boken Nätvandra från 2011 kan laddas ner från Motala kommun, se motala.se/natvandrarna (borttagen). – Svenska kyrkan har ett projekt med samma namn, se svenska kyrkans webbsidor.

[förföljelse] [missbruk] [ändrad 10 maj 2021]

Luxor

nerlagd svensk tillverkare av ABC-datorerna† och annan hemelektronik. – Företaget grundades 1923 i Motala, och till­verkade först radio­apparater, tv‑apparater och annan hem­elektronik. 1978 började Luxor till­verka hemdatorer i ABC‑serien. De hade ut­vecklats av före­taget DIAB†. – 1979 var Luxor nära konkurs och köptes då av staten, 1984 tog Nokia över företaget. Datortillverkningen upp­hörde 1986, och övrig till­verkning avveck­la­des eller flyttades till låglöneländer. Varu­märket Luxor tillhör numera det turkiska företaget Vestel (länk), som säljer tv‑appa­rater i Sverige under namnet Luxor. – Namnet: Luxor är en urgammal stad i Egypten (på arabiska: L‑aqṣur.

[företag] [it-historia] [nerlagt] [ändrad 7 juni 2021]