ABC

  1. ABC80 med bildskärm i tjock-tv-stil och beige bulligt tangentbord.
    Luxors första dator, ABC80.

    – en serie persondatorer från Luxor† i Motala, tillverkade 19781986. Datorerna och operativsystemen ut­veck­la­des av ett annat företag, DIAB†, men till­verk­ning och mark­nads­föring sköttes av Luxor. Det fanns ABC80, ABC800, ABC802, ABC806, ABC1600 och ABC9000. – ABC1600 och ABC9000 körde Unix under varu­märket ABCenix, se Dnix†. – Nokia köpte Luxor 1985, och la ned ABC‑serien 1986. Historik finns bland annat på denna webb­sida;

  2. Atanasoff Berry Computer – se John Vincent Atanasoff.

[it-historia] [nerlagt] [persondatorer] [ändrad 3 november 2017]