nätvandring

det att vuxna besöker sociala medier för att stävja trakasserier som nät­mobbning. – Idén har utvecklats av Motala kommun i sam­arbete med Frys­huset (länk). – Ordet anspelar på natt­­vandring (det att vuxna går runt utom­hus på nätterna för att ha koll på ung­domarna). Boken Nätvandra från 2011 kan laddas ner från Motala kommun, se motala.se/natvandrarna.

Dagens ord: 2014-08-14