nätvandring

det att vuxna besöker sociala medier för att stävja trakasserier som nätmobbning. – Idén har utvecklats av Motala kommun i sam­arbete med Fryshuset i Stockholm (länk). – Ordet anspelar på natt­­vandring (det att vuxna går omkring utomhus på nätterna för att ha koll på ung­domarna). Boken Nätvandra från 2011 kan laddas ner från Motala kommun, se motala.se/natvandrarna (borttagen). – Svenska kyrkan har ett projekt med samma namn, se svenska kyrkans webbsidor.

[förföljelse] [missbruk] [ändrad 10 maj 2021]

Dagens ord: 2014-08-14