DIAB

ett uppköpt svenskt företag, mest känt för att det utvecklade datorerna i ABC‑serien† och deras operativsystem. – DIAB utvecklade Unix-versionen Dnix† (även kallad D‑nix), som när den kördes på ABC‑datorer kallades för ABCenix. Företaget utvecklade också en kompilator som fortfarande utvecklas och säljs under namnet DIAB av företaget Wind River (se Wind River Linux). – DIAB grundades 1970 av Lars Karlsson. Företaget köptes 1990 av franska Bull, som fort­satte att sälja och ut­veckla datorer under varumärket DIAB i några år. – DIAB utveck­lade först hål­korts‑base­rade datorer för styrning av industriella pro­cesser, men samarbetade i slutet av 1970‑talet med Luxor† om utvecklingen av ABC‑datorn, först ABC80, senare andra mo­deller, varav de mest kraftfulla körde Unix. DIAB utvecklade också datorer som såldes under företagets eget namn. – Förkort­ningen DIAB stod för Dataindu­strier AB. – Läs mer i Historien om DIAB (länk).

[persondatorer] [it-historia] [ändrad 3 maj 2019]

Dagens ord: 2013-11-29