Purdue enterprise reference architecture

(PERA) – en modell för beskrivning av industriella it‑system. Purdue‑modellen utvecklades runt 1990 av Theodore J Williams (1923—2013) med flera på amerikanska Purdue‑universitetet (purdue.edu). Purdue‑modellen delar upp it-system i fem lager på ett sätt som påminner om OSI‑modellen:

  • – lager 0 är de fysiska processerna i företaget;
  • – lager 1 är sensorer och andra anordningar som mäter och direkt påverkar de fysiska processerna;
  • – lager 2 är styrsystem och användargränssnitt;
  • – lager 3 är system som hanterar tillverkningsprocessen;
  • – lager 4 är affärssystem och logistik.

– Läs mer på pera.net (gammal sajt) och i denna artikel av Theodore J Williams.

[industriell it] [innovation och produktion] [24 april 2020]

Moment 22

(Catch-22) – beteckning på motsägande och paradoxala regler och be­stäm­melser. ”För att få ett jobb måste du ha erfarenhet, men för att få erfarenhet måste du ha ett jobb.” – Uttrycket moment 22 kommer från romanen från 1961 med samma namn av Joseph Heller (19231999), filmad 1970 (se IMDb, länk). Den handlar om flygsoldaten Yossarian som vill bli frikallad, eftersom han är rädd för att bli dödad. Enda möjligheten att bli frikallad är att visa att man är galen. Men om man är rädd för att bli dödad kan man inte vara galen. Hur han än gör blir det fel.

[böcker] [film] [lagar] [ändrad 7 juni 2017]

Codd, E F

(Edgar ”Ted” Frank Codd, 1923—2003) – amerikansk forskare, troligen den mest be­tydelse­fulla forskaren inom om­rådet databaser. – Det var E F Codd som 1970 formulerade principerna för relationsdata­­baser i artikeln ”A relational model of data for large shared data banks” (länk). Han var då forskare på IBM Research. (Se också Codds tolv regler.) 1992 fast­­ställde han och hans medarbetare i E F Codd & Associates grundreglerna för online analytic processing, OLAP, en metod för att söka och sammanställa data ur stora, aktiva data­baser för att upptäcka betydelsefulla samband. E F Codd belönades 1981 med Turingpriset (se länk), och han valdes 2001 in i Data management hall of fame (länk). – ACM delar sedan 1992 ut utmärkel­sen Sigmod Edgar F Codd innovations award (länk).

[databaser] [e f codd] [personer] [ändrad 25 september 2020]

Eliza

ett datorprogram som kunde parodiera en psykoterapeut i skriftlig dialog med en människa. – Programmet, med en nyare term en dialogrobot, använde knep som att göra frågor av den mänskliga motpartens utsagor: ”Jag har huvud­värk.” – ”Varför tror du att du har huvudvärk?”. Program­met kunde därigenom ge intryck av att förstå och veta mer än vad det faktiskt gjorde (nämligen ingenting). – Eliza skrevs och utvecklades 19641966 av Joseph Weizen­baum (1923—2008, se Wikipedia) på MIT. Syftet med programmet var inte att visa att datorer kan föra en riktig dialog, utan att visa att människor låter sig duperas av ett relativt enkelt program. Weizenbaum beskrev Eliza som en parodi på hur psykoterapeuter talar med sina patienter. – The Eliza effect, Eliza‑effekten – det att ett program för artificiell intelligens, liksom Eliza, verkar vara mer intelligent än det faktiskt är. – Eliza har återskapats i en version som finns på nätet – klicka här. – Namnet: Eliza syftar på ”Eliza Doolittle”, huvud­person i George Bernard Shaws pjäs Pygmalion och i musikalversionen My fair lady. – Läs också om Jolly Roger Telephone Co., ”Eugene Goostman”, Elbot, Betsy (länk) och Woebot.

[dialogrobotar] [it-historia] [kuriosa] [psykologi][språkteknik] [ändrad 15 april 2022]

Luxor

nerlagd svensk tillverkare av ABC-datorerna† och annan hemelektronik. – Företaget grundades 1923 i Motala, och till­verkade först radio­apparater, tv‑apparater och annan hem­elektronik. 1978 började Luxor till­verka hemdatorer i ABC‑serien. De hade ut­vecklats av före­taget DIAB†. – 1979 var Luxor nära konkurs och köptes då av staten, 1984 tog Nokia över företaget. Datortillverkningen upp­hörde 1986, och övrig till­verkning avveck­la­des eller flyttades till låglöneländer. Varu­märket Luxor tillhör numera det turkiska företaget Vestel (länk), som säljer tv‑appa­rater i Sverige under namnet Luxor. – Namnet: Luxor är en urgammal stad i Egypten (på arabiska: L‑aqṣur.

[företag] [it-historia] [nerlagt] [ändrad 7 juni 2021]