YARA

ett verktyg för identifiering av skadeprogram. – Med YARA kan man göra beskrivningar av ohyra som datavirus och trojan­ska hästar. Beskrivningarna innehåller stycken av programmens kod och logiska regler. Tanken är att en YARA‑beskrivning ska känna igen även modifierade versioner av ett skadligt program. Man ska också kunna klassificera skadliga program. – YARA utvecklades av Victor Alvarez (länk) och presenterades 2014. YARA påstås stå för ”Yet another recursive acronym, alternativt Yet another ridiculous acronym. – Läs mer om YARA här.

[förkortningar på Y] [rekursiva förkortningar] [skadeprogram] [skydd] [ändrad 21 januari 2021]