YAML

språk för beskrivning av data som ska över­föras via inter­net. Det är ett enklare alter­na­tiv till XML. – YAML är ett format för data, men det säger inget om hur dessa data ska pre­sen­teras för an­vändaren. En för­enklad ver­sion av YAML är Json. –– Namnet YAML lär först ha stått för ”yet another markup language”, men står numera offi­ci­ellt för ”YAML ain’’t markup lan­guage”, en re­kursiv för­kort­ning. –– Läs mer på yaml.org.

[förkortningar på Y] [programspråk] [ändrad 5 juni 2017]

YMMV

””your mileage may vary”” –– (äldre) hackar-­jargong: det här pro­­gram­met (eller något annat) fungerar inte alltid som man väntar sig.

[förkortningar på Y] [jargong] [ändrad 5 juni 2017]

YNGNI

”förkortning för ”you’re not gonna need it”” –– filosofin att man inte ska lägga in för många funktioner när man konstruerar något: de flesta av funktioner­na kommer ändå aldrig att användas.

[förkortningar på Y] [systemutveckling] [ändrad 5 juni 2017]

YPbPr

sätt att dela upp en videosignal för att få hög bildkvalitet. Anses ge bättre resultat än den vanliga uppdelningen i rött, grönt och blått (se RGB). – Video­signalen delas upp i dessa tre delar, som överförs i varsin ledning:

  • – Y anger luminans (ljus­styrka) och inne­håller också synksignalen;
  • – Pb anger krominans (färg­mättnad) för blått minus luminans, alltså B– minus Y (B för blått);
  • – Pr anger krominans för rött minus luminans, alltså R– minus Y (R för rött).

– Bildskärmen an­vänder dessa tre signaler för att åter­skapa signalerna för rött, grönt och blått.

[bildskärmar] [förkortningar på Y] [tv] [videoteknik] [ändrad 24november 2018]