yet another

(YA) – ytterligare en – sarkastiskt om något nytt som saknar originalitet.

[jargong]