yet another

(YA) – ”ytterligare en – sarkastiskt om något nytt som saknar originalitet.

[jargong]