YAML

ett språk för beskrivning av data som ska över­föras via inter­net. Det är ett enklare alter­na­tiv till XML. YAML är ett format för data, men det säger inget om hur dessa data ska pre­sen­teras för an­vändaren. En för­enklad ver­sion av YAML är JSON. – Namnet YAML lär först ha stått för yet another markup language, men står numera offi­ci­ellt för YAML ain’t markup lan­guage, en rekursiv för­kort­ning. – Läs mer på yaml.org och i Wikipedia.

[förkortningar på Y] [programspråk] [rekursiva förkortningar] [ändrad 15 december 2022]

RPM

  1. – RPM package manager, ursprungligen Red Hat package manager – ett installations­­program för Linux‑program, vanligt i Linuxvärlden. Det utvecklades av före­taget Red Hat, och sprids som fri mjukvara. Det har också anpassats till andra operativsystem. Förkortningen .rpm står också för RPM:s filformat (se också rekursiv förkortning). – Läs mer på rpm.org;
  2. rpm – revolutions per minute – varv per minut – rotationshastighet för skivspelare för grammofonskivor. 33 1/3 för lp‑skivor, 45 för singlar och ep‑skivor, 78 för så kallade stenkakor.

[fri mjukvara] [förkortningar på R] [linux] [rekursiva förkortningar] [ändrad 10 juni 2020]

Wine

Ingen emulator.
Ingen emulator.

ett projekt som utvecklar program som gör att man kan köra Windows­‑program på datorer med Unix. – Wine fungerar till exempel på macOS och Linux. Wine har utvecklats sedan 1993, ursprungligen för Linux, och är i februari 2023 framme vid version 8.0. – Wine är ingen emulator, utan programmen översätter Windows systemanrop till systemanrop för Unix. Namnet Wine påstås stå för ”Wine is not an emulator”, en rekursiv förkortning i stil med förklaringarna till namnen GNU och XNU. – Program från Wine kan laddas ner från winehq.org. – Jämför med Cmder, Samba och Cygwin.

[rekursiva förkortningar] [unix] [windows] [ändrad 20 februari 2023]

GNU

Tecknad bild av huvudet på en gnu.
Inte Unix?

Ett Unixkompatibelt operativ­system som utvecklas och sprids som fri mjukvara. – GNU utvecklas i komponenter och används vanligen med Linux som kärna, efter­som den kärna som utvecklas inom GNU‑projektet, GNU Hurd, fortfarande har brister. (Linux är i praktiken en kombination av GNU och Linux och kallas, särskilt i GNU‑kretsar, därför ofta för GNU/Linux.) GNU fungerar som Unix, men innehåller ingen kod från den officiella Unixversionen (se Single Unix Specification) eller från BSD. – GNU‑projektet, som också utvecklar andra program, startades 1984 av Richard Stall­­man. – GNU‑projektet och alla som deltar fick 2001 utmärkelsen Usenix lifetime achieve­ment award (se länk, en bit ner på sidan). – Förkortningen GNU påstås stå för GNU is not Unix, en så kallad rekur­siv förkortning. – Uttal: Operativsystemets namn uttalas ungefär som på svenska, alltså med hörbart G. (Ordet för djuret gnu uttalas på engelska däremot ungefär som new, alltså utan hörbart G.)  – Läs mer på gnu.org.

[fri mjukvara] [gnu] [rekursiva förkortningar] [unix] [ändrad 27 november 2020]

Bing

en sökmotor från Microsoft, tillgänglig sedan juni 2009. – Bing har utformats för att göra det lätt för användarna att hitta underlag för beslut. Sökresultaten presenteras grupperade med tanke på vad man antar att användarna vill veta. Sedan 2009 förser Bing Yahoos sökmotor med resultat. – I februari 2023 beslöt Microsoft att integrera ChatGPT i Bing.  – Jäm­för med Live Search†, Micro­softs tidigare sök­motor. – Se bing.com. – Namnet: Bing uttyds ibland Bing is not Google, en rekursiv förkort­ning och bakronym. Men enligt Microsoft är namnet valt för att det påminner om utrop som Ping! och Bingo! – Se också mannen som fick sparken: länk.

[bakronymer] [rekursiva förkortningar] [sök­motorer] [ändrad 20 februari 2023]

rekursiv förkortning

förkortning som ingår i det som för­kort­ningen är en förkortning av. Det är en vanlig programmerarlustighet. (Se rekursion.) – Ett känt exempel på rekursiva förkortningar är namnet GNU: operativsystemets namn påstås stå för ”GNU is not Unix”. Andra exempel är Bing, SparQL, SQL, CAVE (se VR‑kub) och XNU. – Rekursiva förkortningar är ofta efterhandskonstruktioner, så kallade bakronymer. – Se också anakronym, pseudoförkortning och retronym.

[rekursiva förkortningar] [ändrad 31 december 2017]

XNU

Näbbdjur i serieteckningsstil med en röd treudd och en röd mössa med horn.
Näbbdjuret Hexley är Darwinprojektets maskot – men inte godkänd av Apple.

kärnan i Apples operativsystem Darwin (ett utförande av Unix), som tillsammans med det grafiska användargränssnittet Aqua blir macOS. XNU ingår också i Apples andra operativsystem, som iOS. – XNU är en vidareutveckling av kärnan Mach med bidrag från BSD. – Förkort­ningen XNU är en så kallad rekursiv förkortning som uttyds ”X is not Unix”. Det anspelar på namnet GNU, som också är en rekursiv förkortning. Men i XNU:s fall stämmer det inte, för macOS, som XNU ingår i, är godkänt som Unix enligt Single Unix specifica­tion. – XNU är släppt som fri och öppen källkod och kan laddas ner från Apples webbsidor. – Läs mer om XNU i Wikipedia.

[fri och öppen källkod] [förkortningar på X] [macos] [rekursiva förkortningar] [ändrad 23 augusti 2017]

YARA

ett verktyg för identifiering av skadeprogram. – Med YARA kan man göra beskrivningar av ohyra som datavirus och trojan­ska hästar. Beskrivningarna innehåller stycken av programmens kod och logiska regler. Tanken är att en YARA‑beskrivning ska känna igen även modifierade versioner av ett skadligt program. Man ska också kunna klassificera skadliga program. – YARA utvecklades av Victor Alvarez (länk) och presenterades 2014. YARA påstås stå för ”Yet another recursive acronym, alternativt Yet another ridiculous acronym. – Läs mer om YARA här.

[förkortningar på Y] [rekursiva förkortningar] [skadeprogram] [skydd] [ändrad 21 januari 2021]

SQL

ett standardiserat frågespråk för data­­baser. – SQL används för att ställa frågor (queries) till relationsdatabaser, och för att ändra och uppdatera databaser. – SQL utvecklades av IBM på 1970‑talet, och är en öppen standard. Både den internationella standardiseringsorganisationen ISO och amerikanska ANSI har fastställt standarder för SQL. – Meningen är att SQL ska fungera på samma sätt i alla databashanterare, oavsett leverantör. – SQL är så nära förknippat med relationsdatabaser att SQL ibland används som synonym: en SQL‑databas är alltså samma sak som en relationsdatabas. – Namnet: SQL är egentligen ingen förkortning. Första ver­sionen av SQL utvecklades 1974 av Don Chamberlin (länk) med flera på IBM, och fick då heta Structured English query language, förkortat Sequel (som egentligen betyder efterföljare). Andra versionen kom 1977—78 och kallades för Sequel/2, vilket av juridiska skäl ändrades till SQL. Numera brukar SQL uttydas som structured query language, men det är en efterhandskonstruktion. Enligt ISO står SQL för SQL query language, en så kallad rekursiv förkortning. Det är vanligt att uttala SQL som engel­ska sequel, men det är lika rätt att utläsa förkortningen på svenska, bokstav för bokstav (”ess‑ku‑ell”). – Se ISO:s webbsidor (länk) och ANSI:s webbsidor (länk). – Läs också om NoSQL, en ny typ av data­­baser som inte är anpassad till SQL, och om YeSQL.

[databaser] [förkortningar på S] [rekursiva förkortningar] [ändrad 25 oktober 2020]