binärkod

(binary code eller bara binary) – datorprogram i form av en serie ettor och nollor som kan köras direkt i en dator. – Binärkod är det man får när man kompilerar källkoden till ett datorprogram. Samma käll­kod kan realiseras som binärkod på många olika sätt, beroende på vilken kompilator man använder. – Programmerare kan också skriva binärkod direkt, även om det är svårt: då kallas det för maskinkod. Binärkod måste vara anpassad till den datortyp och det operativsystem som den ska köras på. – Kallas på svenska ibland bara för binär; en binär, den binären. (Se också binär.)

[programmering] [ändrad 14 maj 2017]