Yara

verktyg för identifiering av skadeprogram. – Med Yara kan man göra beskrivningar av ohyra som data­­virus och tro­jan­ska hästar. Be­skriv­ning­arna inne­håller stycken av pro­gram­mens kod och logiska regler. Tanken är att en Yara-beskrivning ska känna igen även modifierade versioner av ett skadligt program. Man ska också kunna klassificera skadliga program. – Läs mer om Yara här.

[skadeprogram] [ändrad 25 september 2017]

Dagens ord: 2017-09-25