resfri

resfritt möte – om möten som anordnas som videokonferenser i stället för att deltagarna reser till mötesplatsen för att träffas. Skrivs också resefri. – På engelska: non‑travel meeting, men oftare: virtual meeting eller online meeting. (Benämningen travelfree meeting används mest av svenskar och verkar vara en direktöversättning av resfritt möte.)

[arbetsliv] [virtuellt] [21 juni 2020]

co-working

det att ett antal personer delar på samma arbetsplats utan att ha samma arbetsgivare. Det kan vara ensamföretagare, frilansare eller distansarbetare. De delar på kostnader för lokalerna med tillgång till bredband, kök och gemensamma utrymmen och får sällskap av varandra. Skrivs också coworking. På svenska talar man om kontorskollektiv.

[arbetsplats] [ändrad 28 november 2018]

flexplace

flexplats – fritt val mellan att arbeta på arbetsplatsen eller hemma. Ordet anspelar på flextime, flextid.

[arbetsplats] [ändrad 24 september 2018]

datorstött samarbete

system som underlättar dator­baserat arbete i grupp och på distans. Vanliga funktioner är delade dokument­arkiv, diskussions­listor, skriv­tavlor (whiteboards), skärm­delning och video­konferenser. Ett kriterium är att man ska kunna kommunicera i real­tid (e-post är inte real­tids­kommu­nikation). Dator­stött samarbete kallas på engelska för computer supported cooperative work (CSCW) och på svenska också för synkron gruppvara (föråldrat).

[arbetsliv] [gemensamt arbete] [ändrad 26 april 2020]

third workplace

tredje arbetsplats – arbetsplats som varken finns i arbetsgivarens lokaler eller i hemmet, utan till exempel på ett kafé. – Se också coworking och Hoffice.

[arbetsplats] [ändrad 24 september 2018]