shut-in economy

instängningsekonomin – liv och arbete utan att man lämnar bostaden. – Shut-in economy blev ett begrepp under covid-pandemin med början 2020. (Uttrycket shut-in economy har dock använts sedan åtminstone 2015.) Under pandemin jobbade många anställda hemifrån, samtidigt som de levde på hemkörd mat och beställde allt annat på postorder. De gick inte utanför dörren, utom med tvingande skäl. Så var det i USA mer än i Sverige, eftersom det i USA fanns strängare bestämmelser mot att vistas utomhus under pandemin (lockdown).

[distansarbete] [4 januari 2023]

Dagens ord: 2023-03-31