musflyttare

anordning som automatiskt flyttar musen då och då. – Musflyttare används ibland av anställda, i synnerhet om de jobbar hemifrån, för att lura program för övervakning av anställdas aktivitet (bossware). De ska ge intryck av att den anställda är aktiv vid datorn även när hen inte är det. Musflyttare kan också användas för andra ändamål, som att hindra skärmsläckare från att gå igång eller för testning. Musflyttare kan vara mekaniska anordningar, men om datorn i stället för mus har styrplatta kan man använda program som flyttar pekaren. – Efterfrågan på musflyttare ökade kraftigt under covid‑19‑pandemin 20192022. Det har också utvecklats system som kan upptäcka att anställda använder musflyttare. – På engelska: mouse jiggler, mouse mover.

[bluff och båg] [distansarbete] [styrdon] [övervakning av personal] [7 mars 2023]

bossware

program och tjänster som chefer använder för att övervaka vad de anställda gör, och mäta deras produktivitet. – Bossware blev särskilt spritt under pandemin 2019–2022, när många arbetade hemifrån. – Kallas också för tattleware (tattle = skvallra).

[arbetsliv] [-ware] [övervakning av personal] [ändrad 7 september 2021]

cyberveillance

beteckning på företags ingående övervakning av vad anställda gör, både vid datorn och annars. Bland annat kontroll av att anställda ägnar sig åt arbetet, inte webbsurfar för skojs skull (cyberloafing) eller sköter privata angelägenheter på jobbet. – Ordet cyberveillance skulle kunna användas om all slags datoriserad övervakning, men har fått den speciella betydelse som anges här. – Av cyber och surveillance (övervakning).

[övervakning av personal] [20 december 2019]

tangentloggare

program eller apparat som (oftast i smyg) registrerar alla knapptryckningar på en dator. – Tangentloggare används för att samla in lösenord och användaruppgifter, eller för att kartlägga vilka webbsidor användaren besöker. Det kan vara ett rent datorprogram som rapporterar via internet eller via det lokala nätverket. Det kan också vara en liten dosa som kopplas in på tangentbordets sladd och som smälter in i röran på skriv­bordet. Trådlöst anslutna tangent­bord är ännu enklare att avlyssna – se keysweeper. – I vissa fall är det arbetsgivaren som installerar tangentloggare öppet eller i hemlig­het för att över­vaka de anställdas arbete. – På engelska: keylogger, keystroke logger.

[tangentbord] [övervakning av personal] [ändrad 7 mars 2023]