kontorshubb

delad kontorslokal för distansarbetare. – I en kontorshubb kan företag hyra arbetsplatser för en eller flera medarbetare. Det är en lösning för medarbetare som av någon anledning inte kan arbeta på kontoret, och som inte heller kan arbeta hemifrån. Även ensamföretagare kan hyra arbetsplats. Hyresvärden tillhandahåller sådant som internetanslutning, elektricitet, städning och kök. – Stavas också kontorshub. (Jämför med kontorshotell, som hyr ut kontorslokaler till mindre företag.) – Se också coworking.

[arbetsplats] [ändrad 10 maj 2021]

WFA

work from anywhere – möjlighet för medarbetare att sköta arbetet på distans, oavsett var hon befinner sig, med tillgång till alla nödvändiga resurser för arbetsuppgifterna och med it-säkerhet.

[distansarbete] [förkortningar på W] [27 april 2021]

hemarbete

arbete i hemmet i stället för på den vanliga arbetsplatsen med användning av dator, mobiltelefon eller surfplatta samt, vanligtvis, internet. Hemarbete är en typ av distansarbete. – På engelska: working from home, telecommuting, teleworking.

[distansarbete] [20 december 2020]

distansarbete

arbete på en annan plats än den vanliga arbetsplatsen med användning av dator, mobiltelefon eller surfplatta samt, vanligtvis, internet. – Distansarbete kan göras på hotell, i annan lokal, under resa eller i hemmet (hemarbete). – På engelska: remote work, working remotely, teleworking. På svenska förekommer också benämningen fjärrarbete. Om den arbetande är på resa för det mesta talar man också om digital nomadism.

[distansarbete] [20 december 2020]

MainStreet

ett amerikanskt rekryteringsföretag som betalar tio tusen dollar till personer som tar it-jobb som gör att de måste flytta från Silicon Valley. De ska jobba på distans. Tanken är att de som flyttar ska slippa de höga levnadskostnaderna i Silicon Valley och därför acceptera en lägre lön, vilket företaget tjänar på. Belöningen på tio tusen dollar betalas ut efter ett års anställning. MainStreet grundades 2019 av tre tidigare anställda på Google. – Se mainstreet.us.

[arbetsmarknad] [17 januari 2020]

coworking

det att ett antal personer delar på samma arbetslokaler utan att ha samma arbetsgivare. Det kan vara ensamföretagare, frilansare eller distansarbetare. De delar på kostnader för lokalerna med tillgång till bredband, kök och gemensamma utrymmen och får sällskap av varandra. Skrivs också co‑working. På svenska talar man om kontorskollektiv eller kontorshubb.

[arbetsplats] [ändrad 28 april 2021]

virtual workforce

anställda som alltid arbetar på distans. I synnerhet om anledningen är att de bor långt från det som annars skulle vara arbetsplatsen, kanske i ett annat land. – Virtu­ell arbetskraft har blivit en aktuell term i USA därför att det har blivit svårt att rekrytera kvalificerat folk inom it och inom andra områden. Företagen anställer därför personer som bor långt borta, och som inte vill flytta. De får därför tillstånd att ständigt jobba hemifrån. – Ett annat skäl kan vara att företaget vill ha bemanning dygnet runt, och därför anställer personal som bor i olika tids­­zoner. – Ordet virtuell an­vänds här i överförd be­märkelse. Virtuell arbetskraft är förstås riktiga männi­skor: det är deras för­bindelse med före­taget som kallas för virtuell.

[arbetsmarknad] [jargong] [virtuellt] [ändrad 26 mars 2015]

Hoffice

ett projekt för personer som vill arbeta till­sammans hemma hos varandra. Del­tagarna kan vara ensamföretagare, frilansare eller anställda som jobbar på distans. – Tanken är att de inte bara ska sitta i samma bostad och jobba var för sig, utan att de under arbets­dagen också ska äta, träna och göra andra saker tillsammans. Inga avgifter tas ut. – Hof­fice-rörelsen startades 2013 av den svenska psyko­logen och civil­ekonomen Christofer Gradin Franzén, och har sedan dess spritts till många länder. – Hoffice har ibland jäm­förts med Airbnb, men det är miss­­visande: Hoffice är inget affärsdrivande projekt. – Se hoffice.nu. – Läs också om coworking och kontorshubb.

[arbetsplats] [socialt] [ändrad 28 april 2021]