bossware

program och tjänster som chefer använder för att övervaka vad de anställda gör och mäta deras produktivitet.

[arbetsliv] [-ware] [övervakning] [22 april 2021]

Dagens ord: 2021-05-02