bossware

program och tjänster som chefer använder för att övervaka vad de anställda gör, och mäta deras produktivitet. – Bossware blev särskilt spritt under pandemin 2019–2022, när många arbetade hemifrån. – Kallas också för tattleware (tattle = skvallra).

[arbetsliv] [-ware] [övervakning av personal] [ändrad 7 september 2021]

Dagens ord: 2021-05-02