Luna

Dell Luna – en bärbar dator med utbytbara delar. – Luna har utvecklats av Dell och visades upp i april 2023. Datorn har tio utbytbara delar som lätt kan bytas ut av användaren. Det är nästan bara chassit som inte är utbytbart. Enligt Dell finns det inte en enda skruv i Luna. Syftet är dels att underlätta reparationer, dels att göra det möjligt att uppgradera datorn. – Se Dells webbsidor.

[bärbara datorer] [19 april 2023]

Sputnik

Project Sputnik – datortillverkaren Dells satsning på bärbara datorer med Linux. Närmare bestämt med Ubuntu. – Project Sputnik har pågått sedan 2012, men namnet används inte längre (2020). Dell är den enda större datortillverkaren som säljer bärbara datorer med Linux förinstalle­rat. Sputnik-datorerna marknadsförs främst till programutvecklare. – Se Dells webbsidor. – (Sputnik, som är ryska för färdkamrat, var namnet på den första konstgjorda satelliten. Den skickades upp 1957 av Sovjetunionen. Den följdes av en serie sovjetiska satelliter med samma namn.)

[bärbara datorer] [ubuntu] [ändrad 29 maj 2020]

Latitude

  1. – varumärke för bärbara datorer från Dell, se Dells webbsidor;
  2. – Google Latitude – nerlagd tjänst som gav användarna möjlighet att meddela sin position till andra användare. Google introducerade den 2009 och la ner den 2013.

[bärbara datorer] [geo] [nerlagt] [ändrad 4 december 2017]

sleekbook

beteckning på extremt tunn bärbar dator. – Beteckningen infördes 2012 av dåvarande Hewlett‑Packard† (numera HP) som varumärke för datorer som liknar ultrabooks, men som inte svarade mot Intels specifikation av en ultrabook. En sleekbook har till exempel processor från AMD. Även andra företag än HP tillverkar, eller har tillverkat, sleekbooks. HP tycks ha slutat använda benämningen.

[book] [ändrad 21 november 2018]

PowerBook

varumärke för bärbar Macintosh 1991—2006. När den bärbara konsumentdatorn iBook† lanserades 1999 blev PowerBook varumärke för Apples bärbara datorer för professionella användare. Från 2006 används i stället varumärket Macbook Pro.

[book] [ändrad 11 oktober 2018]