HP Inc

ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett‑Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för kon­su­ment­mark­na­den. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varu­­märke och logotyp. – HP i det nya före­tags­namnet står inte för något längre, utan det är en pseudo­för­kort­ning. – HP Inc finns på hp.com. – Se också Hewlett Packard Enter­­prise.

[företag] [ändrad 18 november 2018]