PowerBook

varumärke för bärbar Macintosh 1991—2006. När den bärbara konsumentdatorn iBook† lanserades 1999 blev PowerBook varumärke för Apples bärbara datorer för professionella användare. Från 2006 används i stället varumärket Macbook Pro.

[book] [ändrad 11 oktober 2018]