informatik

det vetenskapliga studiet av information och hur information behandlas i tekniska system i interaktion med människor. Det har nära anknytning till datorvetenskap, men är i Sverige mindre inriktat på maskinvara. – Ordet informatik har motsvarigheter på andra språk, men den exakta betydelsen varierar. I Sverige är universitetsämnet informatik samhällsvetenskapligt inriktat (motsvarigheten på engelska brukar kallas social informatics), men i Tyskland och Frankrike brukar Informatik / informatique vara motsvarigheten till datorvetenskap i Sverige. – Ordet informatik skapades 1957 av AI‑pionjären Karl Steinbuch (se Wikipedia). – På engelska: informatics.

[datorvetenskap] [ändrad 2 juli 2019]

perceptron

ett slags program för klassificering: det kan efter träning avgöra ifall en inmatad datamängd hör till en viss typ eller inte. – En perceptron är alltså en binär klassificerare – den svarar ja eller nej. Datamängden kan till exempel vara en bild i digital form. Träningen innebär att man matar in underlag som redan är klassificerat och låter perceptronen bedöma det. Man anger ifall bedömningen är rätt eller fel. Om svaret är fel ändras perceptronens inställningar så att den ger rätt svar. Ju fler exempel man matar in och rättar, desto bättre fungerar klassificeringen. – Den första perceptronen var en specialkonstruerad dator som visades upp 1957. Termen perceptron används fortfarande, men nu om algoritmer, och med mer utvecklad urskillningsförmåga. Perceptronen kan ses som en form av artificiella neuronnät.

[ai] [24 augusti 2017]

Sputnik

Project Sputnik – datortillverkaren Dells satsning på bärbara datorer med Linux. Närmare bestämt med Ubuntu. – Project Sputnik har pågått sedan 2012, men namnet används inte längre (2020). Dell är den enda större datortillverkaren som säljer bärbara datorer med Linux förinstalle­rat. Sputnik-datorerna marknadsförs främst till programutvecklare. – Se Dells webbsidor. – (Sputnik, som är ryska för färdkamrat, var namnet på den första konstgjorda satelliten. Den skickades upp 1957 av Sovjetunionen. Den följdes av en serie sovjetiska satelliter med samma namn.)

[bärbara datorer] [ubuntu] [ändrad 29 maj 2020]

transhumanism

en rörelse som tror att människans förmågor kan förbättras radikalt med hjälp av teknik. Sjukdomar och funktionsvariationer ska kunna förebyggas eller avhjälpas, och även döden ska kunna avskaffas. En känd förespråkare för transhumanism är Ray Kurzweil, men ordet transhumanism myntades redan 1957 av biologen och författaren Julian Huxley (se Wikipedia). – Se också longevity escape velocity (LEV).

[filosofi] [framtidsvisioner] [ändrad 4 juli 2019]

Control Data

ett uppköpt datorföretag, grundat 1957 av Seymour Cray†. – Control Data var med sina högpresterande datorer under 1960‑talet en allvarlig konkurrent till IBM. När Seymour Cray lämnade företaget 1972 fick Control Data allt svårare att hävda sig mot IBM och mot Seymour Crays nya företag, Cray Research†. Control Data slutade då att tillverka datorer, gick över till systemintegration och köptes 1999 upp av dåvarande Syntegra, ett dotterbolag till BT. Verksamheten ingår nu i BT Global Services (länk).

[superdatorer] [uppköpt] [ändrad 7 april 2021]

Raymond, Eric

amerikansk programmerare (1957), känd som förespråkare för öppen källkod och öppenhet i programutveckling. – Eric Raymond har utvecklat program för Unix, Linux och GNU, och har utvecklat Sender policy framework, ett program som motverkar spam. Han har skrivit boken Katedralen och basaren (2001, The cathedral and the bazaar, 1999) där han före­språkar öppen program­utveckling, så kallad bazaar mode. – Eric Raymond är grundare av Open source initiative. Han har dokumenterat hackar-jargong i The jargon file, och har en webbsida här och en blogg här. – Läs också om Halloweendokumenten.

[eric raymond] [personer] [öppen källkod] [ändrad 29 januari 2018]

Digital Equipment Corporation

tidigare ledande tillverkare av minidatorer, senare absorberad av Hewlett‑Packard†, numera HPE. – Digital Equipment Corporation, som oftast kallades för Digital eller DEC, var ett ameri­kanskt datorföretag, grundat 1957 av Ken Olsen† och Harlan E Anderson† (se Wikipedia). Digital räknades länge som IBM:s ledande konkurrent, men halkade efter på 1990‑talet. Digital lanserade 1960 den första minidatorn PDP‑1† som alterna­tiv till de dyra stordatorerna. Mest känd i PDP-serien† är PDP‑11† från 1970, flitigt kopierad i östblocket. 1977 kom minidatorn VAX† med operativ­systemet VMS†, under många år ett av de ledande it‑systemen. – Digital var det första företaget som tillverk­ade datorer med industriella metoder. Digital utvecklade också persondatorer och Unix‑system (se Ultrix† och Digital Unix†) samt den för sin tid snabba 64‑bitars Alpha‑processorn†. Sökmotorn Altavista† utvecklades som ett projekt inom Digital. – Ken Olsen avgick 1992. 1998 uppgick Digital i Compaq†, som i sin tur år 2002 uppgick i dåvarande Hewlett‑Packard†. Produkt­erna har integre­rats i Hewlett‑Packard (numera HPE) och varumärket Digital används inte längre.

[företag] [it-historia] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 15 oktober 2021]

Knuth, Don

Porträtt av Don Knuth.
Don Knuth. Foto: Stanford

(1938) – framstående forskare i datorveten­skap, professor vid Stan­ford. – Don Knuth är för­fattare till bok­serien The art of computer pro­gramming (TAOCP), som han började skriva på 1962. Den räknas som standard­verket inom programmering, trots att den fort­farande inte är klar. Den första delen kom ut 1968, ett av­snitt av del 4 kom ut 2017. – Knuth planerar att skriva sju delar. Han betalar 2 dollar och 56 cent till var och en som hittar ett fel i någon av böckerna. Läs mer om verket här. – På grund av problem med ny­tryck­ning av verket på 1970‑talet började Knuth intressera sig för typo­grafi. Han utveck­lade då sättningsprogrammet TeX. Han har också ut­veck­lat programmet Meta­font. – Don Knuth har inte e‑post, men han har en webbsida (länk). – Don Knuth blev 1971 den förste som fick Grace Murray Hopper Award (se länk). 1995 fick han von Neumann-medaljen (länk) och 2009 Katayanagipriset (länk).  Han har själv gett namn åt utmärkelsen Donald E Knuth Prize, känd som Knuth-priset. – 1957 med­verkade han i Mad Magazine med en artikel om ett mått­system baserat på potrzebie* (länk). – Donald Knuths 80-årsdag den 10 januari 2018 firades i Piteå med ett framförande av Knuths komposition Fantasia Apocalyptica med Knuth själv på plats, se knuth80.elfbrink.se och artikel i Piteå-Tidningen. – Se också artikeln ”The Yoda of Silicon Valley”. – Stanforduniversitetet har lagt ut 110 föreläsningar i datorvetenskap av Don Knuth på YouTube, se denna länk.

[don knuth] [personer] [programmering] [typografi] [ändrad 25 januari 2019]

Gilmore, John

(1957) – amerikansk programmerare och aktivist för frihet på internet. – John Gilmore är en av grundarna av Electronic frontier foundation och rörelsen cypher­punk samt initiativtagare till alt‑gruppernaUsenet. Han var en av de första anställda på Sun†, och blev miljonär när Sun börsnoterades. Han startade senare företaget Cygnus Solutions (se Cygwin), 1999 uppköpt av Red Hat, och har varit aktiv i flera projekt i Free soft­ware foundation, bland annat Gnash. – John Gilmore är upphovsperson till talesättet att ”internet tolkar censur som skada och leder trafiken förbi den” (från New York Times 1993). – John Gilmores webbsida är toad.com (nere sedan juli 2018 – arkiverad).

[john gilmore] [personer] [ändrad 12 oktober 2020]