Luna

Dell Luna – en bärbar dator med utbytbara delar. – Luna har utvecklats av Dell och visades upp i april 2023. Datorn har tio utbytbara delar som lätt kan bytas ut av användaren. Det är nästan bara chassit som inte är utbytbart. Enligt Dell finns det inte en enda skruv i Luna. Syftet är dels att underlätta reparationer, dels att göra det möjligt att uppgradera datorn. – Se Dells webbsidor.

[bärbara datorer] [19 april 2023]

Dagens ord: 2023-05-12