gångigenkänning

(gait recognition) – identifiering av människor utifrån deras sätt att gå. Det är ett slags biometri. – Teknik för gångigenkänning har utvecklats på bland annat Georgia Tech – se länk. – Gait analysis, på svenska gånganalys, gångartsanalys eller hältutredning, är studiet av hur människor och djur, i synnerhet hästar, rör sig när de går eller springer. Görs bland annat för att upptäcka skador, men kan också användas för identifiering. – Se också igenkänning. – Helt apropå: länk.

[biometri] [ändrad 14 december 2020]

röstprofil

upp­mätta röst­egen­skaper som gör det möjligt att identi­fi­era en persons röst med datorprogram för röstigenkänning. – På engelska: voice profile. – Ett röstavtryck är en inspelning av en röst, eventuellt användbar för identifiering genom att det jämförs med en röstprofil. – Se också profil.

[biometri] [språkteknik] [ändrad 28 april 2021]

kroppsavläsning

annat ord för biometri, alltså användning av mätbara kroppsliga egen­skaper för att fastställa en persons identitet.

[biometri] [ändrad 10 april 2017]

röstigenkänning

(voice recognition eller speaker recognition) – knytande av en röst till en bestämd person med användning av datorprogram. – Röstigenkänning är alltså en typ av kroppsavläsning eller biometri. En systematisk beskrivning av en persons röst kallas för röstprofil. En inspel­ning av en röst som ska identifieras kallas för ett röstavtryck. – Skilj mellan röstigenkänning (fastställande av vem som rösten tillhör) och taligenkänning (fastställande av vad rösten säger). – Se också igenkänning.

[biometri] [språkteknik] [ändrad 14 december 2020]