varg

  1. – (wolf) – i bio­metrisk identi­fi­ka­tion är en varg en person som har lätt för att lura systemet genom att imitera andra an­vänd­are (lamm). Det finns också får och getter;
  2. – jargong i industrin: ett fel som inte går att rätta. Jobbet måste göras om från början. (En räv är däremot ett fel som går att rätta till.)

[biometri] [fel] [jargong] [ändrad 18 februari 2019]

Windows Hello

biometrisk inloggning i Windows 10 och efterföljare. – Fingeravtryck eller ansiktet räcker för inlogg­ning med autentisering. I så fall behövs inget lösenord. – De biometriska uppgifter som används för autentisering lagras på användarens dator. De skickas inte genom nätet. – Windows Hello ska kunna användas för inloggning och autenti­sering på tjänster på nätet. Inte heller då skickas biometrisk informa­tion genom nätet. – Windows Hello presenterades i mars 2015. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[biometri] [inloggning] [windows] [ändrad 12 mars 2023]

PalmSecure

en teknik för hand­flate­igen­känning från Fujitsu. Det används för autentisering. Palm­Secure har funnits sedan 2007 och är inbyggt i många datorer från Fujitsu. Användaren autentiserar sig genom att hålla handen i luften strax ovanför en avläsare. PalmSecure används också i kortterminaler och uttagsautomater. – Läs mer på Fujitsus webbsidor: länk.

[biometri] [ändrad 1 april 2020]

venigenkänning

(vein pattern recognition) – metod för identi­fi­ering: avläs­ning och igenkänning av det mönster som venerna bildar i varje män­ni­skas hand. Mönstret är unikt för varje män­ni­ska, och omöj­ligt att ma­ni­pu­lera. (Venerna är de blod­­kärl som för blod från kroppens olika delar till­baka till hjärtat.) Venigenkänn­ing är en form av kropps­­av­läs­ning, biometri. – Se också handflateigen­känning.

[biometri] [ändrad 2 september 2019]

Touch ID

fingeravtrycksläsare på tidigare modeller av Apples iPhone och på iPad. – Touch ID fanns på iPhone modell 5S fram till modell 8 Plus och finns på iPad Air 2 och iPad Mini 3 och senare. Den presenterades i september 2013. –iPhone X, som visades upp i september 2017, saknade Touch ID och använde i stället ansiktsigenkänning – se Face ID. – Fingeravtrycksläsaren var / är inbyggd i hemknappen på telefonen. Den kan användas för att låsa upp telefonen i stället för en sifferkod (som också kan användas). Funktionen kan också användas för inloggning på olika tjänster och betalningar. Flera personer kan registrera sina fingeravtryck på samma tele­fon. – Se Apples webbsidor (länk).

[biometri] [mobilt] [ändrad 2 september 2019]

biometri

kroppsavläsning – datoriserad kontroll av människors identitet (autentisering) genom avläsning av känne­­tecken som är unika för varje kropp, till exempel fingeravtryck, handflateavtryck, ven­­mönster, gång, iris, ögonbotten eller röst. Man kan också utgå från unika be­teenden, till exempel att alla människor har sitt eget sätt att variera trycket när de skriver med penna, eller karakteristiska sätt att gå (se gångigenkänning).

  • – Fördelen med biometri är att sådana egen­­skaper är svåra eller omöjliga att för­falska och imitera. De är också ständigt tillgängliga för användaren;
  • – Nack­­delen är att systemen inte är säkrare än de metoder som används för att kon­trollera identiteten när kropps­­data registreras. (Om ditt personnummer re­gi­stre­ras med mitt tumavtryck så blir det mitt personnummer: jag kan sedan bevisa att jag är du.) Faran ligger alltså i överdriven tilltro till identifieringsprocessen som helhet. (En annan nackdel är att man inte kan byta ut sitt fingeravtryck, om det skulle behövas.)

– Läs också om active authenti­cation. – Bio­metri är också det veten­skapliga studiet av kroppens mått och pro­portioner. – På engelska: biometrics. – Jäm­­för med kognometri.

[biometri] [ändrad 28 september 2018]