DeepMasterPrints

konstgjorda fingeravtryck som påstås kunna lura system för fingeravtrycksigenkänning: de fungerar som ett slags huvudnyckel. MasterPrints är en allmän benämning på sådana fingeravtryck, som kan vara äkta eller konstgjorda (se denna artikel). Ordet anspelar på master key, huvudnyckel. DeepMasterPrints är utvecklade med artificiell intelligens. Grundidén är att hitta mönster som är gemensamma för ett stort antal riktiga fingeravtryck och att undvika sådana detaljer som är ovanliga. Hur det går till att framställa DeepMasterPrints står i denna artikel från 2018. – Även: Deep master prints.

[biometri] [ändrad 20 november 2018]

Face ID

Apples system för ansiktsigenkänning. Det används för inloggningiPhone X i stället för fingeravtrycksigenkänning med Touch ID. En an­led­ning är att iPhone X saknar hemknapp: Touch ID behöver en sensor som är inbyggd i hemknappen. Apple uppger att Face ID är säkrare än Touch ID och inte störs av skägg eller solglasögon; möjligen kan enäggstvillingar bli förväxlade. Det fungerar även i mörker. – Se Apples webbsidor.

[biometri] [macos] [25 oktober 2017]

bionymitet

(biononymity) – skydd för en persons biologiska data. Det kan gälla dna, men också bio­met­riska data. – Ob­ser­vera att det engelska ordet har en stavelse mer än den svenska. Skillnaden är en anpass­ning till uttalet.

ansiktsigenkänning

(face recognition eller facial recognition) – igen­känn­ing av ansikten med dator­program. – An­siktena foto­graf­eras med digital video eller digital stillbildskamera och analys­eras av ett dator­program. Det finns två huvudtyper:

  1. – identifiering av ansikten: vilken person är detta? – se till exempel Face ID. – I maj 2019 förbjöd staden San Francisco stadens myndigheter, inklusive polisen, att använda datoriserad ansiktsigenkänning (se denna länk);
  2. – att skilja ansikten från andra delar av en bild (men utan att identi­fiera personen). Sådan ansikts­igen­känning används i vissa digital­kameror som auto­ma­tiskt hittar ansikten i bilden och ställer in skärpan så att ansiktena blir skarpa. Det finns också i en del fotolagringsprogram för att man manuellt ska kunna namnge personer på bilderna. Denna typ av ansiktsigen­kän­ning kan också användas i över­vak­ning i kom­bi­na­tion med ”manuell” identi­fi­ering.

[biometri] [kameror] [övervakning] [ändrad 7 juni 2019]