taligenkänning

(speech recognition) – igenkänning av talade ord och meningar som görs av datorprogram. – Igenkänning innebär att ett datorprogram knyter talade ord till skrivna ord från en lagrad ordlista. Detta kan inte göras enbart genom att programmet går igenom orden ljud för ljud. Många ord låter likadant, de stavas inte som de ut­talas och människor talar slarvigt. Rent fonetiskt är det inte heller alltid uppenbart var ett ord slutar och nästa börjar, inte ens alltid var den ena bokstaven slutar och nästa börjar. Därför används också statistisk analys och grammatiska regler i taligenkänning. – Undvik att kalla taligenkänning för talförståelse, vilket skulle kunna tolkas som att datorn i någon bemärkelse förstår vad den talande menar. – Skilj också mellan taligenkänning och röstigenkänning. – Taligenkänning är förutsättningen för audio mining. – Läs också om computer pidgin language.

[språkteknik] [ändrad 17 maj 2018]

Dagens ord: 2020-12-20