taligenkänning

(speech recognition) – igenkänning av talade ord och meningar som görs av datorprogram. – Igen­känning innebär att ett dator­­program knyter talade ord till skrivna ord från en lagrad ord­­lista. Detta kan inte göras enbart genom att pro­­gram­met går igenom orden ljud för ljud. Många ord låter lika­­dant, de stavas inte som de ut­talas och människor talar slarvigt. Rent fonetiskt är det inte heller alltid uppenbart var ett ord slutar och nästa börjar, inte ens alltid var den ena bokstaven slutar och nästa börjar. Därför används också statistisk analys och gram­ma­tiska regler. – Und­vik att kalla tal­igen­kän­ning för tal­för­stå­else, vilket skulle kunna tolkas som att datorn i någon bemärkelse för­står vad den talande menar. – Skilj också mellan taligen­­känning och röst­­igen­­känning. – Tal­igen­känning är förutsättningen för audio mining. – Läs också om computer pidgin language.

[språkteknik] [ändrad 17 maj 2018]

Dagens ord: 2016-11-20