taligenkänning

(speech recognition) – igenkänning av talade ord och meningar med data­teknik. – Igen­känning innebär att ett dator­­program knyter talade ord till skrivna ord från en lagrad ord­­lista. Detta kan inte göras enbart genom att pro­­gram­met går igenom orden ljud för ljud. Många ord låter lika­­dant, de stavas inte som de ut­talas och folk talar slarvigt. Rent fonetiskt är det inte heller alltid uppenbart var den ena bokstaven slutar och nästa börjar. Därför används också statistisk analys och gram­ma­tiska regler. – Und­vik att kalla tal­igen­kän­ning för tal­för­stå­else, vlket kan tolkas som att datorn i någon be­ty­delse för­står vad den talande menar. – Skilj också mellan tal­­igen­­känning och röst­­igen­­känning. – Tal­igen­känning är förutsättningen för audio mining. – Läs också om computer pidgin language.

Dagens ord: 2016-11-20