taligenkänning

igenkänning av talade ord och meningar med användning av datorprogram. – Igenkänning innebär att ett datorprogram knyter talade ord till skrivna ord från en lagrad ordlista. Detta kan inte göras enbart genom att programmet går igenom orden ljud för ljud. Många ord låter likadant, de stavas inte som de uttalas och människor talar slarvigt. Rent fonetiskt är det inte heller alltid uppenbart var ett ord slutar och nästa börjar, inte ens alltid var de språkljud som bokstäverna står för börjar och slutar: de går in i varandra. Därför används också statistisk analys och grammatiska regler i taligenkänning. – Undvik att kalla taligenkänning för talförståelse, vilket skulle kunna tolkas som att datorn i någon bemärkelse förstår vad den talande menar. – På engelska: speech recognition, ibland automatic speech recognition eller automated speech recognition, förkortat ASR. – Skilj också mellan taligenkänning och röstigenkänning. – Taligenkänning är förutsättningen för audio mining. – Läs också om computer pidgin language.

[språkteknik] [ändrad 31 augusti 2021]

Dagens ord: 2020-12-20