profil

(profile) på internet: beskrivning av en användare eller medlem av ett socialt nätverk. Vanligen helt eller delvis skriven av användaren själv.