profil

  1. – allmänt: sammanställning av egenskaper och kännetecken som särskiljer en person eller en teknisk anordning;
  2. beskrivning av en användare eller medlem av ett socialt nätverk. Vanligen helt eller delvis skriven av användaren själv, men se skuggprofil (under PYMK). – Se också profilering.

[sociala nätverk] [ändrad 28 april 2021]