röstavtryck

inspelning av en persons röst, användbar för identifiering (till exempel genom att man jämför med personens röstprofil). – Ibland används röstavtryck och röstprofil som synonymer, men det är mer fruktbart att skilja på termerna. – På engelska: voiceprint.

[biometri] [ändrad 22 augusti 2019]