Active authentication

namn på amerikanska krigsmaktens satsning på att ersätta lösen­ord med bio­met­risk auten­ti­se­ring. Det är inte en enstaka bio­­metrisk egen­skap som ska användas, utan en samlad bild av personens beteende och rörelsemönster. – Forsknings­projektet inleddes 2011 och drevs av krigsmaktens forsknings­institut Darpa, se denna länk (arkiverad).

[biometri] [ändrad 1 november 2017]

Dagens ord: 2015-05-01