kognometri

användning av människans minne och problemlösningsför­måga för identifi­ering och åtkomstkontroll. – Exempel: att användaren måste peka ut ett visst ansikte bland flera för att bli insläppt (passfaces). Liknande metoder används för att försvåra för så kallade robotar att komma in på vissa webbsidor, se robot­filter (captcha). – Ordet kogno­metri an­spelar på biometri (kroppsavläs­ning) och på kog­ni­tion (medvetet tänkande). – På engelska: cognometrics.

[kognition] [lösenord] [ändrad 12 juli 2022]

Dagens ord: 2016-05-11