gångigenkänning

(gait recognition) – identifiering av människor utifrån deras sätt att gå. Det är ett slags biometri. – Teknik för gångigenkänning har utvecklats på bland annat Georgia Tech – se länk. – Gait analysis, på svenska gånganalys, gångartsanalys eller hältutredning, är studiet av hur människor och djur, i synnerhet hästar, rör sig när de går eller springer. Görs bland annat för att upptäcka skador, men kan också användas för identifiering. – Se också igenkänning. – Helt apropå: länk.

[biometri] [ändrad 14 december 2020]

Dagens ord: 2020-09-07