gångigenkänning

(gait recognition) – identifiering av människor utifrån deras sätt att gå. Det är ett slags bio­metri. – Teknik för gångigenkänning har ut­veck­lats på bland annat Georgia Tech – se länk. – Gait analysis, på svenska gånganalys, gångartsanalys eller hältutredning, är studiet av hur män­ni­skor och djur, i syn­ner­het hästar, rör sig när de går eller springer. Görs bland annat för att upptäcka skador, men kan också användas för identifiering. – Helt apropå: länk.

[biometri] [ändrad 10 april 2019]

Dagens ord: 2018-12-07