patenttroll

(patent troll) – en som skaffar patent enbart för att kunna stämma andra för patent­intrång. – Patenttrollet kan vara ett företag eller en enskild person. Uträkningen är att motparten hellre gör upp i godo och betalar ersättning för det påstådda patent­intrånget, även om det är tvivelaktigt, än att ägna flera år åt att processa om saken. – Patenttroll kan antingen själva söka patent (ofta på uppfinningar med låg uppfinnings­höjd) eller köpa upp patent från andra, men utan avsikt att använda patenten i produktion. – Patent­troll kallas i mer formella sammanhang på engelska för patent assertion entities (PAE) eller för non‑practicing entities (NPE), på svenska företag utan verk­sam­het. – Läs också om det engelska ordet troll.

[patent] [troll] [ändrad 15 oktober 2018]

upphovsrättstroll

(copyright troll) – företag eller person som systematiskt begär skadestånd av andra för intrång i upphovsrätten. – Ofta gäller det upphovsrätt till verk som före­taget har skaffat rätten till enbart för att kunna begära sådana skadestånd. Även om påståendena om intrång i upphovsrätten är dubiösa hoppas före­taget att den utpekade parten ska betala skade­ståndet hellre än att bestrida kravet och tvingas gå till domstol. – I ett fall som blev känt i mars 2017 erkände den amerikanska advokaten John Steele att han och en kollega hade spelat in porrfilmer och lagt ut dem på bland annat Pirate Bay för att sedan kunna stämma de som laddade ner filmerna för brott mot upphovsrätten. – Se detta pressmeddelande från amerikanska justitiedepartementet. – Se också patenttroll, porn troll och troll.

[troll] [upphovsrätt] [ändrad 16 oktober 2019]

porn troll

”porrtroll” – företag som begär skade­stånd av personer som påstås ha laddat ner pornografi från internet. Pornografin är, eller påstås vara, skyddad av upphovsrätt – se porrutpressning. – Uträkningen är att den utpekade ska betala skadeståndet hellre än att bestrida kravet, försvara sig inför domstol och bli känd som porrtittare. – Se också copyright troll, patenttroll, sextortion och troll.

[bluff och båg] [it-relaterad brottslighet] [troll] [upphovsrätt] [ändrad 21 april 2020]

trollfilter

åtgärd som utestänger troll från diskussioner på internet. – Alltså personer som skriver provocerande, hatiska, kränkande eller olagliga saker, vanligtvis anonymt. – Notera att det inte finns något program som kallas för trollfilter. Vanligtvis brukar ”trollfilter” innebära att man kräver registrering och inloggning för alla som vill göra inlägg i en diskussion. – Se också bozo filter.

[diskussioner] [troll] [ändrad 24 november 2019]