sextortion

sexutpressning – hot om att sprida bilder eller annan information om en persons påstådda sexuella handlingar om inte den personen betalar ett belopp. Görs ofta i e‑post till många mottagare. Avsändaren brukar vilja ha betalt i bitcoin eller annan kryptovaluta. – Sextortion är nästan alltid ett tomt hot – det existerar inga sådana bilder eller något annat. Förhoppningen är att åtminstone några av mottagarna ska bli så rädda för att bli utskämda att de betalar, oavsett trovärdigheten i hotet. Hotet kan ignoreras. – Ordet sextortion är sammansatt av sex och extortion – utpressning. – Jämför med porrutpressning och hämndporr.

[bluff och båg] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 21 april 2019]

Dagens ord: 2020-12-19