uppfinningshöjd

(non-obviousness) – i patent-rätt: det att en patentsökt uppfinning inte är trivial eller uppenbar. Den ska klart skilja sig från sådant som redan finns, och inte heller vara något som vilken fackman som helst skulle kunna komma på och utföra. – Se också nyhet och teknikens ståndpunkt. – Inom konst, musik och litteratur talar man om verkshöjd. – Se Patentverkets webbsidor.

[patent] [ändrad 25 juli 2017]

Dagens ord: 2017-11-21