företag utan verksamhet

(non-practicing entity, NPE) – ofta: patenttroll – företag som inte säljer varor eller tjänster, men som köper upp patent. Syftet är att kunna ta ut licensavgifter av andra företag som använder patentet för produktion, eller att stämma andra företag för patentintrång. – Benämningen kan givetvis också användas om vilket företag som helst som saknar verksamhet (är vilande).

[företagstyper] [patent] [ändrad 30 januari 2019]