porn troll

”porrtroll” – företag som begär skade­stånd av personer som påstås ha laddat ner porno­grafi från inter­net. Porno­grafin är, eller påstås vara, skyddad av upp­hovs­rätt. – Ut­räk­ningen är att den utpekade ska betala skade­­ståndet hellre än att be­strida kravet, gå till dom­stol och bli känd som porr­­tittare. – Se också copyright troll, patenttroll och troll.