porn troll

”porrtroll” – företag som begär skade­stånd av personer som påstås ha laddat ner porno­grafi från inter­net. Pornografin är, eller påstås vara, skyddad av upphovs­rätt – se porrutpressning. – Ut­räk­ningen är att den utpekade ska betala skadeståndet hellre än att be­strida kravet, försvara sig inför domstol och bli känd som porrtittare. – Se också copyright troll, patenttroll, sextortion och troll.

[bluff och båg] [it-relaterad  brottslighet] [upphovsrätt] [ändrad 21 april 2020]