bionymitet

(biononymity) – skydd för en persons biologiska data. Det kan gälla DNA, men också bio­met­riska data. – Ob­ser­vera att det engelska ordet har en extra stavelse jämfört med den svenska. Skillnaden är en anpassning till uttalet.

[biometri] [personlig integritet] [ändrad 15 oktober 2019]

ansiktsigenkänning

igen­känn­ing av ansikten med dator­program. – An­siktena foto­graf­eras med digital video eller digital stillbildskamera och analys­eras av ett datorprogram. Det finns två huvudtyper:

  1. – identifiering av ansikten: vilken person är detta? – I maj 2019 förbjöd staden San Francisco stadens myndigheter, inklusive polisen, att använda datoriserad ansiktsigenkänning (se denna länk);
  2. – ansiktsigenkänning för inloggning – ett slags biometrisk inloggning. – Se till exempel Face ID

– På engelska: facial recognition eller face recognition. – Se också ansiktsupptäckt (face detection).

[biometri] [inloggning] [kameror] [övervakning] [ändrad 18 december 2019]

Invisibility glasses

ett slags glasögon som påstås göra an­sikts­igen­känning omöjligt. (De gör inte bäraren osynlig.) – De är gjorda av re­flek­te­rande material och sänder ut infra­rött ljus. Detta gör att program för an­sikts­igen­känning inte kan urskilja ansiktsdragen. – Invi­si­bility glasses är ett projekt som utvecklats av det brittiska företaget AVG (länk). De visades upp på Pepcom i Barcelona i mars 2015, och finns inte att köpa. – Se detta blogg­inlägg: länk.

[biometri] [forskning och experimentell teknik] [personlig integritet] [ändrad 14 maj 2019]

varg

  1. – (wolf) – i bio­metrisk identi­fi­ka­tion är en varg en person som har lätt för att lura systemet genom att imitera andra an­vänd­are (lamm). Det finns också får och getter;
  2. – jargong i industrin: ett fel som inte går att rätta. Jobbet måste göras om från början. (En räv är däremot ett fel som går att rätta till.)

[biometri] [fel] [jargong] [ändrad 18 februari 2019]

får

biometrisk identifikation är ett får en registrerad an­vänd­are som systemet lätt känner igen. – På engelska: sheep. Det finns också getter, lamm och vargar.

[biometri] [ändrad 1 november 2017]

Windows Hello

biometrisk inloggning som ska ingå i Windows 10. Finger­avtryck eller ansiktet ska räcka för inlogg­ning med autenti­sering. I så fall behövs inget lösenord. – De bio­metriska uppgifter som används för autenti­sering lagras på användarens dator. De skickas inte genom nätet. – Windows Hello ska kunna användas för inlogg­ning och autenti­sering på tjänster på nätet. Inte heller då skickas bio­metrisk informa­tion genom nätet. – Windows Hello presen­terades i mars 2015. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[biometri] [inloggning] [windows] [ändrad 15 oktober 2018]

PalmSecure

en teknik för hand­flate­igen­känning från Fujitsu. Det används för autentisering. Palm­Secure har funnits sedan 2007 och är inbyggt i många datorer från Fujitsu. Användaren autentiserar sig genom att hålla handen i luften strax ovanför en avläsare. PalmSecure används också i kort­terminaler och uttags­automater. – Läs mer på Fujitsus webbsidor: länk.

[biometri] [ändrad 1 april 2020]