gångigenkänning

(gait recognition) – identifiering av människor utifrån deras sätt att gå. Det är ett slags bio­metri. – Teknik för gångigenkänning har ut­veck­lats på bland annat Georgia Tech – se länk. – Gait analysis, på svenska gånganalys, gångartsanalys eller hältutredning, är studiet av hur män­ni­skor och djur, i syn­ner­het hästar, rör sig när de går eller springer. Görs bland annat för att upptäcka skador, men kan också användas för identifiering. – Helt apropå: länk.

[biometri] [ändrad 10 april 2019]

kroppsavläsning

annat ord för biometri, alltså användning av mätbara kroppsliga egen­skaper för att fastställa en persons identitet.

[biometri] [ändrad 10 april 2017]

röstigenkänning

(voice recognition eller speaker recognition) – knytande av en röst till en bestämd person med användning av dator­­program. – Röst­igen­känning är alltså en typ av kropps­avläsning eller bio­metri. En systematisk beskrivning av en persons röst kallas för röst­­profil. En in­­spel­ning av en röst som ska identifieras kallas för ett röst­­­av­tryck. – Skilj mellan röst­­igen­­känning (att fast­ställa vem som rösten till­hör) och tal­­igen­­­känning (att fast­­­ställa vad som rösten säger).

[biometri] [språkteknik] [ändrad 23 januari 2018]