Invisibility glasses

ett slags glasögon som påstås göra an­sikts­igen­känning omöjligt. (De gör inte bäraren osynlig.) – De är gjorda av re­flek­te­rande material och sänder ut infra­rött ljus. Detta gör att program för an­sikts­igen­känning inte kan urskilja ansiktsdragen. – Invi­si­bility glasses är ett projekt som utvecklats av det brittiska företaget AVG (länk). De visades upp på Pepcom i Barcelona i mars 2015, och finns inte att köpa. – Se detta blogg­inlägg: länk.

[biometri] [forskning och experimentell teknik] [personlig integritet] [ändrad 14 maj 2019]

får

(sheep) – inom biometrisk identifikation är ett får en registrerad an­vänd­are som systemet lätt känner igen. Det finns också getter, lamm och vargar.

[biometri] [ändrad 1 november 2017]

varg

  1. – (wolf) – i bio­metrisk identi­fi­ka­tion är en varg en person som har lätt för att lura systemet genom att imitera andra an­vänd­are (lamm). Det finns också får och getter;
  2. – jargong i industrin: ett fel som inte går att rätta. Jobbet måste göras om från början. (En räv är däremot ett fel som går att rätta till.)

[biometri] [fel] [ändrad 18 februari 2019]

Windows Hello

biometrisk inloggning som ska ingå i Windows 10. Finger­avtryck eller ansiktet ska räcka för inlogg­ning med autenti­sering. I så fall behövs inget lösenord. – De bio­metriska uppgifter som används för autenti­sering lagras på användarens dator. De skickas inte genom nätet. – Windows Hello ska kunna användas för inlogg­ning och autenti­sering på tjänster på nätet. Inte heller då skickas bio­metrisk informa­tion genom nätet. – Windows Hello presen­terades i mars 2015. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[biometri] [inloggning] [windows] [ändrad 15 oktober 2018]

get

(goat) – i biometrisk identifikation: en äkta, registrerad användare som systemet ändå har svårt att känna igen. Det finns också får, lamm och vargar.

[biometri] [ändrad 29 april 2018]

venigenkänning

(vein pattern recognition) – metod för identi­fi­ering: avläs­ning och igen­­kän­ning av det mönster som venerna bildar i varje män­ni­skas hand. Mönstret är unikt för varje män­ni­ska, och omöj­ligt att ma­ni­pu­lera. (Ven­erna är de blod­­kärl som för blod från kroppens olika delar till­baka till hjärtat.) Ven­­igen­­känn­ing är en form av kropps­­av­läs­ning, bio­­metri. – Se också hand­­flate­­igen­känning.

Touch ID

fingeravtrycksläsare på Apples iPhone och iPad. Touch ID finns på iPhone modell 5S och senare samt på iPad Air 2 och iPad Mini 3 och senare. Den pre­senterades i september 2013. –iPhone X, som visades upp i september 2017, saknar Touch ID och använder i stället ansiktsigenkänning, se Face ID. (Enligt obekräftade rykten hösten 2017 kommer Apple att avveckla Touch ID under 2018 och ersätta det med Face ID.) – Finger­av­­trycks­­läsaren är in­byggd i hem­­knappen på tele­fonen. Den kan användas för att låsa upp telefonen i stället för en sifferkod (som också kan användas). Funktionen kan också användas för in­loggning på olika tjänster och be­talningar. Flera personer kan registrera sina finger­­avtryck på samma tele­fon. – Se Apples webb­sidor (länk).

[biometri] [mobilt] [ändrad 25 oktober 2017]

biometri

kroppsavläsning – datoriserad kontroll av människors identitet (autentisering) genom avläsning av känne­­tecken som är unika för varje kropp, till exempel fingeravtryck, handflateavtryck, ven­­mönster, gång, iris, ögonbotten eller röst. Man kan också utgå från unika be­teenden, till exempel att alla människor har sitt eget sätt att variera trycket när de skriver med penna, eller karakteristiska sätt att gå (se gångigenkänning).

  • – Fördelen med biometri är att sådana egen­­skaper är svåra eller omöjliga att för­falska och imitera. De är också ständigt tillgängliga för användaren;
  • – Nack­­delen är att systemen inte är säkrare än de metoder som används för att kon­trollera identiteten när kropps­­data registreras. (Om ditt personnummer re­gi­stre­ras med mitt tumavtryck så blir det mitt personnummer: jag kan sedan bevisa att jag är du.) Faran ligger alltså i överdriven tilltro till identifieringsprocessen som helhet. (En annan nackdel är att man inte kan byta ut sitt fingeravtryck, om det skulle behövas.)

– Läs också om active authenti­cation. – Bio­metri är också det veten­skapliga studiet av kroppens mått och pro­portioner. – På engelska: biometrics. – Jäm­­för med kognometri.

[biometri] [ändrad 28 september 2018]