Invisibility glasses

ett slags glasögon som påstås göra an­sikts­igen­känning omöjligt. (De gör inte bäraren osynlig.) – De är gjorda av re­flek­te­rande material och sänder ut infra­rött ljus. Detta gör att program för an­sikts­igen­känning inte kan urskilja ansiktsdragen. – Invi­si­bility glasses är ett projekt som utvecklats av det brittiska företaget AVG (länk). De visades upp på Pepcom i Barcelona i mars 2015, och finns inte att köpa. – Se detta blogg­inlägg: länk.

[biometri] [forskning och experimentell teknik] [personlig integritet] [ändrad 14 maj 2019]

varg

  1. – (wolf) – i bio­metrisk identi­fi­ka­tion är en varg en person som har lätt för att lura systemet genom att imitera andra an­vänd­are (lamm). Det finns också får och getter;
  2. – jargong i industrin: ett fel som inte går att rätta. Jobbet måste göras om från början. (En räv är däremot ett fel som går att rätta till.)

[biometri] [fel] [jargong] [ändrad 18 februari 2019]

får

biometrisk identifikation är ett får en registrerad an­vänd­are som systemet lätt känner igen. – På engelska: sheep. Det finns också getter, lamm och vargar.

[biometri] [ändrad 1 november 2017]

Windows Hello

biometrisk inloggning som ska ingå i Windows 10. Finger­avtryck eller ansiktet ska räcka för inlogg­ning med autenti­sering. I så fall behövs inget lösenord. – De bio­metriska uppgifter som används för autenti­sering lagras på användarens dator. De skickas inte genom nätet. – Windows Hello ska kunna användas för inlogg­ning och autenti­sering på tjänster på nätet. Inte heller då skickas bio­metrisk informa­tion genom nätet. – Windows Hello presen­terades i mars 2015. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[biometri] [inloggning] [windows] [ändrad 15 oktober 2018]

PalmSecure

en teknik för hand­flate­igen­känning från Fujitsu. Det används för autentisering. Palm­Secure har funnits sedan 2007 och är inbyggt i många datorer från Fujitsu. Användaren autentiserar sig genom att hålla handen i luften strax ovanför en avläsare. PalmSecure används också i kort­terminaler och uttags­automater. – Läs mer på Fujitsus webbsidor: länk.

[biometri] [ändrad 1 april 2020]

get

biometrisk identifikation: en äkta, registrerad användare som systemet ändå har svårt att känna igen. – På engelska: goat. Det finns också får, lamm och vargar.

[biometri] [ändrad 29 april 2018]

venigenkänning

(vein pattern recognition) – metod för identi­fi­ering: avläs­ning och igenkänning av det mönster som venerna bildar i varje män­ni­skas hand. Mönstret är unikt för varje män­ni­ska, och omöj­ligt att ma­ni­pu­lera. (Venerna är de blod­­kärl som för blod från kroppens olika delar till­baka till hjärtat.) Venigenkänn­ing är en form av kropps­­av­läs­ning, biometri. – Se också handflateigen­känning.

[biometri] [ändrad 2 september 2019]