ansiktsigenkänning

(face recognition eller facial recognition) –– igen­känn­ing av ansikten med dator­program. – An­siktena foto­graf­eras med digital video eller digital kamera och analys­eras av ett dator­program. Det finns två huvud­typer:

  1. – identifiering av ansikten: vilken person är detta? – se till exempel Face ID;
  2. – att skilja ansikten från andra delar av en bild (men utan att identi­fiera personen). Sådan ansikts­igen­känning används i vissa digital­kameror som auto­ma­tiskt hittar ansikten i bilden och ställer in skärpan så att ansiktena blir skarpa. Det finns också i en del fotolagringsprogram för att man manu­ellt ska kunna namnge personer på bilderna. Denna typ av an­sikts­igen­kän­ning kan också användas i över­vak­ning i kom­bi­na­tion med ”manuell” identi­fi­ering.

[biometri] [kameror] [övervakning] [ändrad 25 oktober 2017]