ansiktsigenkänning

igen­känn­ing av ansikten med dator­program. – An­siktena foto­graf­eras med digital video eller digital stillbildskamera och analys­eras av ett datorprogram. Det finns två huvudtyper:

  1. – identifiering av ansikten: vilken person är detta? – I maj 2019 förbjöd staden San Francisco stadens myndigheter, inklusive polisen, att använda datoriserad ansiktsigenkänning (se denna länk);
  2. – ansiktsigenkänning för inloggning – ett slags biometrisk inloggning. – Se till exempel Face ID

– På engelska: facial recognition eller face recognition. – Se också ansiktsupptäckt (face detection).

[biometri] [inloggning] [kameror] [övervakning] [ändrad 18 december 2019]