ansiktsigenkänning

igen­känn­ing av ansikten med dator­program. – An­siktena foto­graf­eras med digital video eller digital stillbildskamera och analys­eras av ett datorprogram. Det finns två huvudtyper:

  1. – identifiering av ansikten: vilken person är detta? – I maj 2019 förbjöd staden San Francisco stadens myndigheter, inklusive polisen, att använda datoriserad ansiktsigenkänning (se denna länk);
  2. – ansiktsigenkänning för inloggning – ett slags biometrisk inloggning. – Se till exempel Face ID;
  3. – att skilja ansikten från andra delar av en bild (men utan att identi­fiera personen). Sådan ansiktsigenkänning används i vissa digital­kameror som auto­ma­tiskt hittar ansikten i bilden och ställer in skärpan så att ansiktena blir skarpa. Det finns också i en del fotolagringsprogram för att man manuellt ska kunna namnge personer på bilderna. Denna typ av ansiktsigen­kän­ning kan också användas i över­vak­ning i kom­bi­na­tion med ”manuell” identi­fi­ering.

– På engelska: face recognition eller facial recognition.

[biometri] [inloggning] [kameror] [övervakning] [ändrad 23 augusti 2019]