Feed over email

(FoE) – en teknik för att kringgå censur av internet. – Feed over email fungerar så att användare i länder med censur får e‑post med listor med korta beskrivningar av webb­sidor. Det är samma princip som RSS. Mottagaren anger vilka webb­sidor hon är intresserad av och får sedan sidorna skickade till sig med e‑post. Det fungerar i länder som Kina där staten spärrar vissa webbsidor, men inte filtrerar e‑posten. – Se FoE‑projectGoogle (länk). – Läs också om .bit, Dark mail, Free network foundation†, Haystack, internet­ridån, Meshnet, svartkast och telex (be­tydelse 2).

[internet] [kringgå censur] [ändrad 18 september 2022]