svartkast

(blackthrow) – en dator som i hemlighet ansluts till någon annans nätverk för att genom det ta emot och vidarebefordra information. – En sådan dator skulle kunna ingå i kommunikationsförmedling som kringgår filter och censur på internet (ett så kallat darknet). – Svartkast är tänkta att vara omöjliga att spåra ifall de skulle påträffas. De lämnas alltså fysiskt i värdsystemets lokaler, och sedan får de klara sig själva. Syftet är inte att skada värdsystemet, bara att snylta på nätverket. Meddelanden som sänds från ett svartkast kan spåras till det nätverk som svartkasten är inkopplad på, men inte längre. – Idén till svartkast utvecklades 2011Telecomix crypto munitions bureau, se telecomix.org (nere sedan september 2022). – Svartkast är den ursprungliga benämningen; blackthrow är en översättning. – Telecomix påpekade att svartkast är en tankeskapelse, inte något som faktiskt finns. – Jämför med Freedom Box och proxy­ham. – Läs också om bit (betydelse 2), Feed over email, Free network foundation†, Haystack, internetridån, Meshnet och Telex (betydelse 2).

[kartläggning] [nätverk] [ändrad 12 september 2022]