svartkast

(blackthrow) – en dator som i hemlighet ansluts till någon annans nät­verk för att genom det ta emot och vidare­befordra information. – En sådan dator skulle kunna ingå i kommunikations­förmedling som kring­går filter och censur på internet (ett så kallat darknet). – Svart­kast är tänkta att vara omöjliga att spåra ifall de skulle påträffas. De lämnas alltså fysiskt i värdsystemets lokaler, och sedan får de klara sig själva. Syftet är inte att skada värd­systemet, bara att snylta på nät­verket. Meddelanden som sänds från ett svart­kast kan spåras till det nätverk som svartkasten är inkopplad på, men inte längre. – Idén till svart­kast utvecklades 2011 på Telecomix crypto munitions bureau, se telecomix.org. – Svart­kast är den ursprungliga benämningen, black­throw är en över­sättning. – Tele­comix påpekar att svartkast är en tanke­skapelse, inte något som faktiskt finns. – Jäm­för med Freedom Box och proxy­ham. – Läs också om bit (betydelse 2), Feed over email, Free network foundation†, Hay­stack, internet­ridån, Meshnet och Telex (betydelse 2).

[kartläggning] [nätverk] [ändrad 19 juni 2019]