svartkast

(blackthrow) –– en dator som i hemlighet ansluts till någon annans nät­verk för att genom det ta emot och vidare­befordra information. En sådan dator skulle kunna ingå i kommunikations­förmedling som kring­går filter och censur på internet (ett så kallat darknet). –– Svart­kast är tänkta att vara omöjliga att spåra ifall de skulle påträffas. De lämnas alltså fysiskt i värd­systemets lokaler, och sedan får de klara sig själva. Syftet är inte att skada värd­systemet, bara att snylta på nät­verket. Meddelanden som sänds från ett svart­kast spåras till det nätverk som den är inkopplad på, men inte längre. – Idén till svart­kast utvecklades 2011 på Telecomix crypto munitions bureau, se telecomix.org. – Svart­kast är den ursprungliga benämningen, black­throw är en över­sättning. – Tele­comix påpekar att svart­kast är en tanke­skapelse, inte något som faktiskt finns. – Jäm­för med Freedom Box och proxy­ham.– – Läs också om bit (betydelse 2), Feed over email, free net­work foundation, hay­stack, internet­ridån, Meshnet och telex (be­tydelse 2).

[kartläggning] [nätverk] [ändrad 10 september 2017]