.bit

en alternativ topp­domän på inter­net, upp­byggd för att omöjliggöra censur. Finns sedan 2011. – Mer exakt är .bit en pseudotoppdomän, som är oberoende av det reguljära domän­namns­systemet DNS. Det finns i .bit inga centrala kataloger över anslutna domäner, utan all adressinformation om domänen .bit är utspridd i ett decentraliserat system, peer‑to‑peer. All information om .bit‑domänen är krypterad på ett sådant sätt att alla kan läsa informationen, men bara den som har nyckeln till en domän under .bit kan ändra informationen. Tek­niken är be­släktad med den som an­vänds för kryptovalutan bitcoin. – Se dotbit.me. – Läs också om Feed over email, Free net­work foundation†, Haystack, internetridån, meshnet svartkast och Telex (betydelse 2).

[domäner] [ändrad 25 november 2019]