Haystack

ett program för att skydda regimkritikers kommunikation på internet. – Pro­grammet utvecklades av amerikanen Austin Heap med början 2009. Det togs ur bruk i september 2010. – Namnet syftade på uttrycket ”hitta en nål i en höstack”, vilket antyder hur pro­gram­met fungerar. – Pro­grammet har fått hård kritik för att det inte håller vad det lovar, för att Heap inte lämnar ut källkoden och för att de regim­kritiker i Iran som har testat det har råkat ut för förföljelser. – Läs mer på haystacknetwork.com (stängd) och i Wikipedia. – Läs också om bit (betyd­else 2), Feed over email, Free network foundation, internetridån, Meshnet, svartkast och Telex (bety­delse 2).

[försvunnet] [censur] [övervakning] [ändrad 3 april 2017]